Friday, September 30, 2011

Nota Kepala 30/09/2011

Glossari :

Goyyim : Panggilan penghinaan oleh bangsa Yahudi terhadap bangsa-bangsa lain. Contohnya macam kita memanggil 'Paria' terhadap orang India.

Grandmaster : Pangkat tertinggi dalam pertubuhan Freemason. Grandmaster ini adalah ketua Lodge atau ibupejabat negeri. Biasanya mereka ini adalah dari kalangan orang-orang bangsawan dan berketurunan raja. Grandmaster yang pertama dalam pertubuhan Freemason bernama Anthony Sayer.

Kabbalah : Ilmu sihir milik bangsa Yahudi yang tertua. Ianya adalah bertujuan untuk menandingi Karamah atau Keramat pemberiaan Allah kepada hambaNya yang terpilih.

No comments: